Váš účet

Dotace

Projekt Rozšíření prototypu CaraControl

Reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/ 0010241

Projekt se zaměřuje na rozšíření telemetrického systému CaraControl do obytných vozů a přívěsů. Jedná se o navazující vývoj přístroje - CaraControl, který bude fungovat jako centrální jednotka mezi všemi zařízeními rekreačních vozidel.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Michal Provázek s.r.o.

Reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/ 0010403

Udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví pro dohled na mobilní obytné objekty, měření tlakových lahví

Projekt Prezentace CaraControl na zahraničních veletrzích

Reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/ 0008692

Našim cílem je zjištění distribuce a poprodejní podpory ve všech státech EU prostřednictvím klíčových partnerů na zahraničních trzích. Prosazení výrobku jako standartu do vyšších modelových řad produktové nabídky výrobců karavanů.

PROJEKT VÝVOJ NOVÉ FORMY NA BEZDRÁTOVOU VÁHU PLYNU CARACONTROL

Reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012487

Cílem projektu je vývoj nové formy pro podložku bezdrátového měření plynu do obytných vozů a přívěsů. Výstupem má být nižší cena, nižší hmotnost produktu a přesnost měření a senzorů.