Uw account

AVG

De bescherming van persoonsgegevens

 

 

1.1 Persoonlijke gegevens die door de koper aan de verkoper worden verstrekt in verband met een enkele bestelling of registratie van een gebruikersaccount, worden beschermd door de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna "PDPA"), en dus zaken die niet door deze wet worden geregeld handelingen worden beheerst door deze wet.


1.2 De koper geeft als betrokkene in de zin van de Wbp deze toestemming om de volgende gegevens te verwerken: naam, voornaam, titel, woonadres, (fiscaal) identificatienummer, e-mail, telefoon, (hierna „persoonsgegevens“ ).


1.3 De koper stemt in met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van het gebruikersaccount, het sluiten van koopcontracten en voor de goede uitvoering van de rechten en plichten van deze contracten. Het verstrekken van persoonsgegevens in de zin van de Wbp is vrijwillig.


1.4 De koper is verplicht om waarheidsgetrouwe en volledige persoonsgegevens te vermelden en om wijzigingen in de persoonsgegevens tijdig aan de verkoper door te geven.


1.5 Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in elektronische of schriftelijke vorm verwerkt. Voor de verwerking hiervan kan de verkoper een derde persoon toevertrouwen en de persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor een chauffeur in verband met de levering van de goederen.


1.6 Indien de koper informatie vraagt over de verwerking van zijn persoonsgegevens, is de verkoper verplicht deze informatie zonder onnodige vertraging te verstrekken. De inhoud van deze gegevens is vastgelegd in de Wbp. Voor de informatieverstrekking is de koper volgens dit artikel van de voorwaarden gerechtigd om een redelijke vergoeding te vragen, die niet hoger is dan de kosten die nodig zijn voor de verstrekking van deze informatie.


1.7 Indien de koper ontdekt of vermoedt dat de verkoper of de met de verwerking van persoonsgegevens belaste derde handelt in strijd met de bescherming van zijn (koper) privé- of privéleven of in strijd met de wet, namelijk indien de persoonsgegevens onjuist zijn met betrekking tot het doel van de verwerking, kunnen zij, in de zin van de Wbp, de verkoper of de door hen toevertrouwde derde (de verkoper) om uitleg vragen, prospectief kunnen zij de verkoper of de derde persoon om deze fout te verwijderen. Hierbij kan met name worden gedacht aan het afschermen, verbeteren, aanvullen of vernietigen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Indien dit verzoek van de kant van de verkoper of de derde gegrond is, zal de betrokken persoon de fout onmiddellijk verwijderen.


1.8 Indien de koper geen andere optie kiest, stemt hij in met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het verzenden van zakelijke informatie en voor het delen ervan met de kopende verkoper en zijn zakelijke partners.


1.9 De koper gaat akkoord met het opslaan van "cookies" op de harde schijf van zijn computer, die het onderscheid tussen de individuele gebruikers van de e-shop vergemakkelijken. De koper stemt ermee in dat de CaraControl App voor OS Android Bluetooth/GPS-diensten van zijn smartphone gebruikt, die op de achtergrond draait, omdat de OBU in real-time communiceert met een smartphone via Bluetooth. Daarom moet tijdens dergelijke Bluetooth-communicatie ook toegang tot GPS worden verkregen.


1.10 De verkoper behoudt zich het recht voor om analyses van het gebruikersgedrag op zijn internetpagina's uit te voeren. Deze analyses omvatten bijvoorbeeld: berekening van het verkeer, het aantal gebruikers dat de commerciële banner observeert en het aantal klikken op een individuele banner, deze informatie is ook beschikbaar voor de advertentiebouwers - altijd in de vorm van een statistisch overzicht, niet in de vorm van een .


1.11 De verkoper behoudt zich het recht voor om de gegevens van de koper te gebruiken voor het toesturen van informatie over kortingen, nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten. Elke e-mail van deze aard bevat een handleiding om gemakkelijk te communiceren dat de koper deze e-mails niet langer wenst te ontvangen en om de verkoper te verbieden zijn persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken.


1.12 De koper heeft recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens, het recht om ze te bewerken, inclusief alle andere wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens. De persoonsgegevens kunnen op schriftelijk verzoek van de koper uit de database worden verwijderd. Op verzoek van de koper onderneemt de koper alle financieel redelijke maatregelen voor het wissen van alle persoonsgegevens van de betreffende koper.


1.13 Door gebruik te maken van de internetwinkel gaat de koper akkoord met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in de vermelde omvang en gaat hij akkoord met de bovengenoemde regels.