Uw account

AVG

De bescherming van persoonsgegevens

 


1.1 Persoonsgegevens die door de koper aan de verkoper worden verstrekt voor verwerking in een eenmalige bestelling of registratie van een gebruikersaccount worden beschermd door Wet nr. 101/2000 Coll., Betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, (hierna de 'WBP'), en daarom kwesties van bescherming van persoonsgegevens door dit artikel ongereguleerd valt onder deze wet.


1.2 De koper, als betrokkene in de zin van § 4 paragraaf. d) de Wbp geeft deze toestemming om de volgende gegevens te verwerken: naam, achternaam, titel, woonadres, (fiscaal) identificatienummer, e-mail, telefoon (hierna “persoonsgegevens”).

1.3 De koper gaat akkoord met de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer van het gebruikersaccount, het sluiten van koopovereenkomsten en voor de behoefte aan een goede uitvoering van de rechten en verplichtingen van deze contracten. Het verstrekken van persoonsgegevens in de zin van § 11, lid. 2 van de Wbp is vrijwillig.


1.4 De koper is verplicht om waarheidsgetrouwe en volledige persoonsgegevens te vermelden en de verkoper tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in de persoonsgegevens.


1.5 Persoonsgegevens worden voor onbeperkte tijd verwerkt in elektronische of schriftelijke vorm. Voor de verwerking hiervan kan de verkoper een derde persoon toevertrouwen en de persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor een chauffeur in verband met de levering van de goederen.


1.6 Als de koper informatie vraagt over de verwerking van zijn persoonsgegevens, is de verkoper verplicht om deze informatie zonder onnodige vertragingen te verstrekken. De inhoud van deze gegevens is uiteengezet in § 12, lid. 2 van de Wbp. Voor de informatieverstrekking heeft de koper volgens dit artikel van de AV het recht om een redelijke vergoeding te vragen, die niet hoger is dan de kosten die nodig zijn voor het verstrekken van deze informatie.


1.7 In het geval dat de koper ontdekt of vermoedt dat de verkoper of derde persoon die met de verwerking van persoonsgegevens is belast, handelt in strijd met de bescherming van zijn (de koper) privé- of privéleven of is in strijd met de wet, namelijk, zijn de persoonsgegevens onnauwkeurig in termen van het doel van de verwerking, kan hij, in de zin van § 21 Wbp, de verkoper of de door hen toevertrouwde derde (de verkoper) om uitleg vragen, of hij kan de verkoper vragen of de derde persoon deze fout verwijdert. Dit kan met name betekenen dat persoonsgegevens in de zin van de Wbp worden geblokkeerd, gecorrigeerd, aangevuld of vernietigd. Indien dit verzoek van de zijde van de verkoper of de derde persoon gerechtvaardigd is, zal de betreffende persoon de fout onmiddellijk verwijderen.


1.8 Mocht de koper niet voor een andere optie kiezen, gaat hij dan akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor het verzenden van bedrijfsinformatie en voor het delen met de verkoper en zijn zakelijke partners.


1.9 De koper gaat akkoord met het opslaan van "cookies" op de harde schijf van zijn computer, die het onderscheiden van de individuele gebruikers van de e-shop vergemakkelijken.


1.10 De verkoper behoudt zich het recht voor om gedragsanalyses van gebruikers uit te voeren op hun internetpagina's. Deze analyses omvatten onder meer: ​​berekening van het verkeer, aantal gebruikers die de commerciële banner observeren en het aantal klikken op een individuele banner. Deze informatie is ook beschikbaar voor de advertentiebouwers - altijd in een vorm van statistisch overzicht, niet in namelijk vorm.


1.11 De verkoper behoudt zich het recht voor om de gegevens van de koper te gebruiken voor het verzenden van informatie over kortingen, nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten. Elke e-mail van dit karakter bevat een handleiding over hoe gemakkelijk te communiceren, dat de koper deze e-mails niet langer wenst te ontvangen en de verkoper verbiedt om zijn persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken.


1.12 De koper heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens, het recht om deze te bewerken, inclusief alle andere wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens. De persoonlijke gegevens kunnen op schriftelijk verzoek van de koper uit de database worden verwijderd. Op verzoek van de koper onderneemt de verkoper alle financieel redelijke stappen voor het verwijderen van alle persoonlijke gegevens van de betreffende koper.


1.13 Door gebruik te maken van de internetwinkel gaat de koper akkoord met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in de aangegeven mate en gaat hij akkoord met de bovengenoemde regels.